TEUS VINK BENOEMD TOT ERELID

Bij de Ledenvergadering van Smash op 8 mei werd Teus Vink benoemd tot erelid vanwege zijn inzet voor de jeugdafdeling en het werven van sponsoren. De afgelopen 7 jaar maakte Teus deel uit van het bestuur. Om gezondheidsredenen moest hij besluiten daarmee te stoppen, maar gelukkig blijft hij toch nog betrokken bij de club.