SMASH VERHUIST NAAR DE CAMP

Uit de Woudenberger:

WOUDENBERG Het college heeft een voorstel gedaan in de raadscommissie voor herhuisvesting van tafeltennisvereniging Smash en dansschool La Di Dans van de Schoolstraat naar De Camp. Het voorstel staat donderdag als hamerstuk op de agenda van de raad.

Reden voor het voorstel is dat het gebouw aan de Schoolstraat zowel aan de binnen- als de buitenkant aan renovatie toe is. In de erfpacht overeenkomst is echter niet notarieel vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de onderhoud van het pand. De minimale kosten voor de opknapbeurt aan de buitenkant worden geschat tussen de 100.000 en 200.000 euro. Reden voor het college om alternatieven te onderzoeken.

Het alternatieve voorstel om beide verenigingen te verhuizen naar De Camp werd door de raad positief ontvangen. Marleen Treep (CU) en Bart Radstaake (GBW) vonden het een mooi plan met alle binnensporten op één locatie. Odile de Man (VVD) was wel benieuwd naar het financiële plaatje. Henk Jan Molenaar (SGP) zette ook enige vraagtekens bij de begroting. De kosten van dit alternatief werden namelijk begroot op 73.010 euro. De SGP vroeg zich af of de gemeente verantwoordelijk is voor deze kosten, aangezien Stichting ABC, beheerder van De Camp, met de verhuizing extra huurinkomsten krijgt. Daarbij speelde voor alle fracties wel mee dat het college pas na langdurige  onderhandelingen een afspraak over bezuinigingen heeft kunnen maken met Stichting ABC voor niet 15.000 maar 10.000 euro.

Wethouder Pieter de Kruif gaf uitleg. De verhuizing van Smash vraagt om aanpassing van de vloer van De Campzaal. Qua planning is het niet mogelijk de dansschool ook van deze zaal gebruik te laten maken. Daarom moet de vloer van de Poortzaal ook vervangen worden. Door deze aanpassingen is het gebouw multifunctioneel te gebruiken. Wat meer mogelijkheden biedt voor Stichting ABC om de bezettingsgraad te verhogen, vooral van het culturele gedeelte dat met een vaste bezettingsgraad van 25 procent niet goed loopt. Met een betere exploitatie zal de bijdrage van de gemeente kunnen verminderen. Afgesproken is met Smash om een eenmalige financiële bijdrage te leveren voor de aanschaf van nieuwe tafels en het binnen vijf jaar op orde brengen van de financiën, aangezien de vereniging nu huur moet gaan betalen en geen eigen barinkomsten meer heeft.
Het college stelt voor om de kosten van 73.010 euro voorlopig af te boeken van de algemene reserve. Bij verkoop van de Schoolstraat verwacht het college een verkoopopbrengst van minimaal 200.000 euro. Dit bedrag wil het college weer naar de algemene reserve laten vloeien.