OVERLIJDEN LAMMERT WILBRINK

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het op veel te jonge leeftijd plotseling overlijden op woensdag 1 november van onze zeer gewaardeerde hoofdsponsor:

Lammert Wilbrink

De heer Wilbrink heeft onze vereniging jarenlang financieel gesteund, we konden altijd een beroep op hem doen. Wij zijn hem daar veel dank voor verschuldigd.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen, zijn naaste familieleden en alle anderen die hem dierbaar waren en wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Bestuur en leden van tafeltennisvereniging Smash Woudenberg