DUO COMPETITIE VAN START

Wat is duo-competitie en hoe werkt het?

Duo-competitie is niets anders dan een gewone competitie maar dan 2 tegen 2.

Er worden 4 enkelspelen en 1 dubbelspel per wedstrijd gespeeld.

Het reguliere wedstrijdformulier wordt gebruikt, waarop speler C en X worden weggelaten.

Het te volgen speelschema wordt dan: A-Y, B-Z, Dubbel, A-Z, B-Y.

Omdat er in totaal 5 sets worden gespeeld, duurt een wedstrijd beduidend korter dan een reguliere competitiewedstrijd. Je kunt dus op tijd naar huis.

Een team mag uit meer dan 2 spelers bestaan maar tijdens een wedstrijd spelen er maar 2 daarvan de enkelspelen. Net zoals in de reguliere competitie is het voor het dubbelspel toegestaan om een derde (en zelfs vierde) teamlid hiervoor op te stellen.

Er wordt gespeeld volgens de huidige spelregels en (grotendeels) het huidige competitiereglement. Het definitieve duo-competitiereglement zal uiteraard tijdig worden gepubliceerd.

De duo-competitie staat los van de reguliere competitie en daarom is het voor alle senioren toegestaan om in beide competities te spelen. Het laten invallen van juniorleden is, net als in de reguliere competitie, toegestaan.

 

Welke spelers mogen zich hiervoor inschrijven?

Alle competitie-gerechtigde senioren binnen de afdeling.

In principe worden de teams ingeschreven in dezelfde klasse als die waarin de sterkste speler van het team in de reguliere competitie speelt.

Voor die spelers die geen reguliere competitie spelen worden de wedstrijdsecretarissen verzocht deze op te geven in een zo nauwkeurig mogelijk geschatte klasse.

De definitieve klasse-toewijzing is afhankelijk van het aantal en de sterkte van de teams per opgegeven klasse. Het is mogelijk dat bepaalde klassen worden samengevoegd om poules van gelijke grootte te kunnen realiseren.

 

Zijn hieraan extra kosten verbonden?

Niet voor spelers die reeds competitiegerechtigd zijn.

Spelers die voorheen geen competitie hebben gespeeld krijgen uiteraard te maken met de gebruikelijke competitie-bijdrage zoals deze door de NTTB bij de verenigingen in rekening wordt gebracht.

 

Waar moeten de verenigingen rekening mee houden?

De duo-competitie loopt parallel aan de reguliere competitie.

Het is de verantwoording van de verenigingen om voldoende tafels hiervoor beschikbaar te hebben, bij voorkeur op andere speeldagen dan die van de reguliere competitie.

Aanvankelijk zullen er zich niet heel veel teams voor de duo-competitie inschrijven. Het is daardoor mogelijk dat er grotere reisafstanden moeten worden overbrugd. In de loop van enkele seizoenen zal dit zich echter vanzelf oplossen.

Bij het opmaken van het programma wordt geen rekening gehouden met overlapping van wedstrijden in de reguliere en de duo-competitie. Indien dergelijke situaties zich voordoen dan dienen de spelers zelf tijdig invallers te regelen.